dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN – Rada Naukowa Projektu, średniowiecze
dr Wiesława Duży – koordynator projektu; struktura ontologii i słowniki
dr Aleksander Łupienko – XIX wiek
mgr inż. Grzegorz Myrda – IT, GIS
dr Anna Orłowska – średniowiecze
mgr Katarzyna Słomska-Przech – GIS, kartografia
mgr Michał Słomski – epoka nowożytna
mgr Konrad Szuba – epoka nowożytna
mgr Urszula Zachara-Związek – językoznawstwo, edycje źródeł