urbanonto na GitHubie

Aleksander Łupienko. (2024). Collectivity and Identification in Religious Communities: Two jubilees of Warsaw Lutherans (1881 & 1931). Journal of Ecclesiastical History (w druku)

Paweł Garbacz, & Przemysław Grądzki. (2022). The Urbanonto System. User Guide. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6289359

Słomska-Przech, K., & Słomski, M. (2022). Urban Plot: Developing a Consistent Definition for Comparative Urban Studies. Journal of Urban History, 0(0). https://doi.org/10.1177/00961442221089942

Szuba, K. (2022). Recreating the Sacred Urban Space. Warsaw Churches from the End of the Second Northern War Until the End of the Reign of John II Casimir (1657 68) in the View of the Urban Onto Ontology. magazén, 3(2), 291-322. http://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2022/06/006

Zachara-Związek U. (2022). Between language and space. Descriptions of the medieval townscape
in late medieval Old Warsaw. Historická geografie, 48(2), 95-112. https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/historicka_geografie/hg_48_2_2022_fin.pdf

Polecamy również:

Kuc-Czerep M. & Słomska, K. (2020). Wyzwania integracji źródeł kartograficznych i tekstowych na przykładzie Warszawy w XVIII w. Studia Geohistorica. nr 7, s. 127–143. DOI 10.12775/SG.2019.07.