urbanonto na GitHubie

Modelling the City. Formal Ontology and Spatial Humanities, ed. by Wiesława Duży, ISBN 9781032695846, 230 Pages 35 B/W Illustrations, June 26, 2024 by Routledge https://www.routledge.com/Modelling-the-City-Formal-Ontology-and-Spatial-Humanities/Duzy/p/book/9781032695846

Katarzyna Słomska-Przech, Lindleyowski plan Warszawy (1:2500) jako narzędzie wspomagające zrozumienie stopnia zachowania przestrzeni miejskiej. Studia Geohistorica [online]. 1 kwietnia 2024, nr 11, s. 159–182. [udostępniono 12.6.2024]. DOI 10.12775/SG.2023.09 https://apcz.umk.pl/AZMDDP/article/view/49866

Aleksander Łupienko. (2024). Collectivity and Identification in Religious Communities: Two jubilees of Warsaw Lutherans (1881 & 1931). Journal of Ecclesiastical History (w druku)

Paweł Garbacz, & Przemysław Grądzki. (2022). The Urbanonto System. User Guide. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6289359

Słomska-Przech, K., & Słomski, M. (2022). Urban Plot: Developing a Consistent Definition for Comparative Urban Studies. Journal of Urban History, 0(0). https://doi.org/10.1177/00961442221089942

Szuba, K. (2022). Recreating the Sacred Urban Space. Warsaw Churches from the End of the Second Northern War Until the End of the Reign of John II Casimir (1657 68) in the View of the Urban Onto Ontology. magazén, 3(2), 291-322. http://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2022/06/006

Zachara-Związek U. (2022). Between language and space. Descriptions of the medieval townscape
in late medieval Old Warsaw. Historická geografie, 48(2), 95-112. https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/historicka_geografie/hg_48_2_2022_fin.pdf

Polecamy również:

Kuc-Czerep M. & Słomska, K. (2020). Wyzwania integracji źródeł kartograficznych i tekstowych na przykładzie Warszawy w XVIII w. Studia Geohistorica. nr 7, s. 127–143. DOI 10.12775/SG.2019.07.